Uzrakstiet mums ziņojumuInterneta veikala braun.ee un braun.abestore.ee (turpmāk Interneta veikals) īpašnieks ir AbeStock AS (reģistrācijas numurs10344545),
adrese Mustjuure 9, 10618 Tallina, Igaunija.

Pirkuma līguma darbības ilgums, informācija par precēm un cenām

Pārdošanas noteikumi ir spēkā iegādājoties preces braun.ee un braun.abestore.ee Interneta veikalos.

Preces var iegādāties un tās tiek piegādātas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Interneta veikalā pārdodamo produktu cenas ir norādītas līdzās produktiem. Cenai tiek pievienotas preces transportēšanas izmaksas.

Preces piegādes izmaksas ir atkarīgas no pircēja adreses, pasūtījuma svara un piegādes veida.

Visas izmaksas saistībā ar preces pasūtīšanu tiek norādītas pasūtījuma noformēšanas laikā iepirkumu grozā, kā arī apmaksas lapā. 

Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījumu var noformēt, pierakstoties lapā kā klients vai arī kā anonīms klients.
Pasūtījumu vēsturi var redzēt tikai kontu izveidojuši klienti.

Lai pasūtītu preci, vēlamie produkti jāpievieno iepirkumu grozam. Produktu informācija ir norādīta pie produktiem attēlu un aprakstu veidā un tai ir informatīva nozīme.

Produkta cena ir norādīta pie produkta, transportēšanas cena tiek norādīta apmaksas lapā.
Lai noformētu pasūtījumu, jāaizpilda prasītās datu ailītes un jāizvēlas piemērots produktu piegādes veids.

Pirkumu grozā apmaksas lapā tiek norādīta jūsu pasūtījuma cena, kas jāapmaksā apmaksas lapā, izmantojot bankas saiti.
Pirkuma līgums stājas spēkā līdz ar pasūtījuma summas saņemšanu Interneta veikala norēķinu kontā.

Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt tāpēc, ka prece ir beigusies vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs par to tiek informēts iespējami ātrāk un samaksātā summa tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Piegāde

Preces tiek piegādātas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Preces sūtīšanas izmaksas sedz pircējs, un atbilstošā informācija par cenu ir norādīta pirkumu grozā. Pirkumi, kuru summa pārsniedz 99 eiro, tiek piegādāti bez maksas.

Lai iegūtu precīzāku informāciju, apmeklējiet sadaļu Kā pasūtīt.

Sūtījumi pircēja norādītajā saņemšanas vietā nonāk vidēji 2-5 darbdienu laikā no pasūtījuma noformēšanas. 

Īpašos gadījumos pārdevējam ir tiesības piegādāt preci laika posmā līdz 45 kalendārajām dienām. Par īpašajiem gadījumiem klients tiek nekavējoties brīdināts, un tiek norunāts preces saņemšanas laiks.

Atgriešanas tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atteikties no e-veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā. Atgriešanas tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atgriešanas tiesības, precei jābūt oriģinālajā iepakojumā un nelietotai.

Lai atgrieztu preci, jāaizpilda preces atgriešanas iesniegums.

Izdrukā iesniegumu, aizpildi ailītes un ieliec to kastē kopā ar atgriežamo preci. Iesniegumu kopā ar atgriežamo preci ir jānosūta ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas.

Ja prece ir izmantota citiem nolūkiem nekā tiem, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un funkcionalitāti, vai ja precei ir nolietojuma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības atteikt atgriešanu vai samazināt atgriežamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai atgrieztu preci, klientam kopā ar pasūtījumu tiek nosūtīts arī atgriešanas kods, pretējā gadījumā izmaksas sedz pircējs. Pircējam prece jāatgriež nākamo 3 darbdienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas, turklāt par nosūtīšanas faktu jānosūta apliecinājums uz abestore@abestore.ee

Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka prece bijusi ar defektu vai izsniegta nepareizā prece, klientam tiks kompensētas sūtīšanas izmaksas.

Interneta veikals iesniegtās pretenzijas izskata 30 dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas dienas. 

Pretenziju iesniegšanas tiesības

Ja klients precei konstatē defektus, viņam ir tiesības vērsties Interneta veikalā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas.

Pretenzijas lūdzam sūtīt uz abestore@abestore.ee
Interneta veikals uz klienta iesniegto sūdzību atbildēs 14 darbdienu laikā. 

Ja Interneta veikalā iegādātajai precei ir defekti, par ko atbildīgs Interneta veikals, tad Interneta veikals salabo vai apmaina defektīvo preci.
Ja preci nav iespējams ne salabot, ne apmainīt, Interneta veikals atgriež pircējam visas ar pirkumu saistītās izmaksas. 

Interneta veikals neatbild par defektiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (t.sk. vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus)
tikai, lai apstrādātu pasūtījumu un nosūtītu preci pircējam.

Interneta veikals nodod personas datus piegādes pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem, lai piegādātu preci.

Interneta veikals visiem reģistrētajiem lietotājiem ne biežāk kā 2 reizes mēnesī uz e-pastu nosūta informatīvu biļetenu. No biļeteniem vienmēr ir iespējams atteikties, sekojot vēstulē minētajiem norādījumiem vai uzrakstot mums uz abestore@abestore.ee


Vairāk par personas datu apstrādi, lūdzu, lasiet 
Privātuma nosacījumu sadaļā.

Strīdu risināšana

Ja pircējam ir pretenzijas pret Interneta veikalu, lūdzam nosūtīt elektronisku vēstuli uz abestore@abestore.ee
Interneta veikals uz klienta iesniegtajām pretenzijām atbildēs rakstiski 14 darbdienu laikā.

Ja pircējs un Interneta veikals nespēj atrisināt strīdu vienošanās ceļā, tad pircējs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Iepazīties ar procedūras nosacījumiem un iesniegt iesniegumu var 
šeit. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē ir risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un Interneta veikalu.

Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas
platformā.

Product added to wishlist