Uzrakstiet mums ziņojumu

Personas datu privātuma politika AbeStock AS

Jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu apstrādei AbeStock AS e-veikalu grupas e-veikalos braun.lv un braun.lt (turpmāk - “interneta veikals”) atbilstoši šajā dokumentā (turpmāk - “privātuma politika”) aprakstītajiem noteikumiem.

Abestock AS interneta veikalu grupai apmeklētāju un viņu personas datu privātums ir viena no galvenajām prioritātēm. Izmantojot mūsu interneta veikalu, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar privātuma politiku un piekrītat tās nosacījumiem.

Šis privātuma politikas dokuments satur mūsu interneta veikalu apkopotos un saglabātos datus, kā arī informāciju par to, kā mēs tos izmantojam.

Šī privātuma politika ir spēkā tikai attiecībā uz mūsu darbībām tīmeklī un to informāciju, ko mēs savācam par apmeklētājiem, un to, kā mēs to izmantojam.

Ja jums rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija par mūsu privātuma politiku, sazinieties ar mums,
rakstot uz e-pasta adresi [email protected]


Vispārīgie noteikumi

Interneta veikala privātuma politika atbilst ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības noteikumiem un attiecīgajai Igaunijas Republikas likumdošanai.

Atbildīgais personas datu apstrādātājs ir: AbeStock AS, reģistrācijas numurs 10344545, adrese: Mustjuure 9, Tallina 10618, e-pasta adrese: [email protected]

Personas dati, ko mēs jums lūdzam iesniegt, ir informācija par atpazītu vai atpazīstamu fizisku personu.

Ja sazināties ar mums vai veicat pasūtījumu mūsu internetveikalā, mēs ievācam par jums šādu informāciju: jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, ziņas saturu un/vai pielikumus, ko jūs mums sūtāt, kā arī citu informāciju, ko jūs iesniedzat.

Izveidojot kontu interneta veikalā, varam lūgt jūsu kontaktinformāciju, tai skaitā vārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu sniegt internetveikala pakalpojumus. 

Internetveikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (t.sk. vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai pasūtījumu apstrādei un preces nosūtīšanai pircējam.

Mēs pielietojam tehniskas un organizatoriskas metodes, lai aizsargātu jūsu personas datus no pazušanas, izmainīšanas, nozagšanas un trešo personu piekļuves.

Datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas.

AbeStock AS apstrādā savu klientu un citu personu datus, ievērojot šādus principus:

• Personas dati tiek ievākti pēc iespējas mazākā apjomā;

• Personas datus izmanto tikai pakalpojumu sniegšanas mērķim, preču pārdošanai un piegādei, līgumu noslēgšanai un izpildei, personas identificēšanai,

 saziņai ar personu un iepazīstināšanai ar pakalpojumu.

Privātuma politikas noteikumi nav spēkā juridisku personu datu apstrādei, t.sk. uzņēmumu pilnvaroto pārstāvju datiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka Privātuma politika neregulē personas datu apstrādes noteikumus citu personu tīmekļa vietnēs.

Datu apkopošanas un apstrādes mērķi

Mums nepieciešami personas dati šādiem nolūkiem:

• Jūsu lietotāja konta izveidošanai un uzturēšanai;

• Atbildēšanai uz jūsu pieprasījumiem un jums nepieciešamās informācijas nosūtīšanai;

• Līguma noslēgšanai un līgumā noteikto saistību izpildei;

• Jūsu pasūtījumu apstrādei, komplektēšanai un iesaiņošanai;

• iegādātās preces piegādei, nodošanai un atgriešanai;

• labāka klientu atbalsta sniegšanai;

• radušos problēmu risināšanai;

• rēķinu un atgriezto rēķinu izveidošanai.

Savākto informāciju izmantojam vairākos veidos, tai skaitā:

• Lai attīstītu un pārvaldītu savu internetveikalu

• Lai uzlabotu, personalizētu un modernizētu savu internetveikalu

• Lai izprastu un analizētu, kā jūs izmantojat mūsu internetveikalu

• Lai ieviestu jaunas preces, pakalpojumus, funkcijas un uzlabotu veikala funkcionalitāti

• Lai atklātu un nepieļautu krāpniecību un uzbrukumus interneta veikalam

Apkopojam un glabājam šādus datus minētajiem mērķiem:

• Klienta identifikācijai: Vārdu un uzvārdu, ja nepieciešams, personas kodu;

• Saziņai: tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi;

• Pasūtījuma komplektēšanai noliktavā: pasūtījuma saturu un nopirktās preces

• Preces piegādei: dzīvesvietas adresi;

• Lai pārbaudītu maksājumu un preces atgriešanas gadījumā atmaksātu naudu:

maksāšanas līdzekļa datus, bankas kontu, samaksātās summas apjomu.

Automātiski saglabātā informācija

Apmeklējot interneta veikalu, automātiski tiek saglabāta anonīma informācija, kas nav saistīta ar jūsu personu, piemēram, pakalpojuma sniedzēja nosaukums, vietnes, ko esat apmeklējis pirms Abestock AS internetveikala, informācija, ko jūs AbeStock AS internetveikalā meklējāt/ lejupielādējāt, datums un laiks, kad jūs apmeklējāt internetveikalu un informācija par operētājsistēmu un pārlūkprogrammas versiju.

Šos datus apkopo un analizē anonīmi, lai izmantotu AbeStock AS internetveikalu attīstīšanai, kā arī satura un funkcionalitātes uzlabošanai. Šos datus neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod trešajām personām.

Log datnes

Abestock AS interneta veikalā atbilstoši standarta procedūrai tiek izmantotas log datnes. Šīs datnes atspoguļo internetveikalu apmeklējumus. Visi tīmekļa pakalpojumu sniedzēji tās veido, un tās ir daļa no pakalpojuma analīzes. Log datnēs savāktā informācija satur IP adresi, pārlūkprogrammas tipu, internetpakalpojumu sniedzēju (ISP), datumu un laiku, lapas, no kurienes un uz kurieni apmeklētājs devās un, iespējams, arī klikšķu skaitu. Datnes nav saistītas ar personas datiem. 

Šo datu pakopošanas mērķis ir analizēt notikumus, uzturēt internetveikalu, sekot apmeklētāju kustībai veikalā un savākt demogrāfisku informāciju.

Cookies/Sīkdatnes

Sīkdatne (cookie) ir neliels teksta fails, kuru serveris saglabā lietotāja datorā. Sīkdatne glabājas lietotāja datora cietajā diskā, un tajā tiek ierakstītas lietotāja izvēles, piemēram, fontu lielums, saziņas valoda, ierīces informācija, apmeklējumu statistika u.tml.

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai glabātu informāciju, tai skaitā apmeklētāja izvēles un vietnes, ko viņš apmeklējis.

Informācija tiek izmantota, lai optimizētu lietotāja pieredzi, pielāgojot mūsu interneta veikala saturu atbilstoši apmeklētāja pārlūkprogrammai un/vai citai informācijai.

Pēc noklusējuma visas pārlūkprogrammas ir uzstādītas tā, ka atļauj saglabāt sīkdatnes, taču ir iespējams mainīt uzstādījumus, lai pārlūkprogramma pilnībā aizliegtu sīkdatnes,

bloķētu trešo personu sīkdatnes vai informētu lietotāju par katru saņemto sīkdatni.

Abestock AS lieto šādas sīkdatnes:

•  Sesijas sīkdatnes (pagaidu sīkdatnes), kuru mērķis ir ļaut izmantot pakalpojumu.

•  Pastāvīgās sīkdatnes (saglabājas lietotāja datorā pēc lapas aizvēršanas), kuru mērķis ir saglabāt klienta izvēles Abestock AS e-veikalā.

Jeb precīzāk:

•  analītiskā sīkdatne, kas glabā informāciju par to, kā lapa tiek izmantota. Piemēram, kura lapa tiek apmeklēta visbiežāk vai ko apmeklētājs meklējis u.tml.Šī nav informācija, pēc kuras lietotāju varētu identificēt. Šeit ietilpst arī Google Analytics un Hotjar sīkdatnes.

•  Google DoubleClick DART sīkdatne

Google ir viena no mūsu interneta veikala trešajām pusēm. Tāpat tiek arī izmantotas sīkdatnes, ko sauc par DART sīkdatnēm, lai mūsu internetveikala apmeklētājiem radītu viņu skatītajam saturam atbilstošas reklāmas. Apmeklētāji var aizliegt DART sīkdatņu lietošanu, apmeklējot Google reklāmu un iekšējā tīkla privātuma noteikumu lapu, kas atrodas šādā URL https://policies.google.com/technologies/ads

Bloķējot sīkdatnes, lietotājam jāsaprot, ka tādā gadījumā daļa funkciju var kļūt neizmantojamas.

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

Nu jums pašiem

Mēs ievācam personas datus, ko jūs pats mums iesniedzat, piemēram, veicot pirkumu.

Parasti mēs vācam datus tieši no datu objekta un ar tā piekrišanu. Bez tam mēs arī izmantojam automātiskos datu ievākšanas līdzekļus,

tai skaitā sīkdatnes un citus līdzekļus, lai optimizētu mūsu apmeklētāju pieredzi un piedāvātu klientiem labāku pakalpojumu.

Personas datu koplietošana

Pakalpojuma sniedzēji

Lai izpildītu savu pienākumu pret jums, mēs nododam jūsu personas datus uzņēmumiem, kuru pakalpojumus izmantojam, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējam, auditoru un juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Interneta veikals nodod personas datus uzņēmumiem, kuri sniedz preču piegādes pakalpojumus.
Šie uzņēmumi izmanto jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu instrukcijām, un tiem nav atļauts izmantot tos citiem mērķiem.

Saskaņā ar tiesību aktiem un mūsu līgumu viņu pienākums ir, apstrādājot jūsu personas datus, nodrošināt to privātumu.

Koncerna uzņēmumi

Varam nodot jūsu personas datus citiem ABC Grupas koncerna uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai un ja tas ir pietiekami droši.

Tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos mums personas dati ir jānodod tiesībsargājošajām iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram un citām personām, kurām ir tiesības pieprasīt personas datus.

Mēs arī varam nodot jūsu personas datus iepriekš minētajām personām savu likumīgo tiesību aizsardzībai.

Kur tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Personas datus vienmēr apstrādājam Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas iekšienē. Personas dati netiek nosūtīti uz valstīm,
kas atrodas ārpus šīs teritorijas.

Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti līdz 7 gadiem atbilstoši no Igaunijas Republikas Grāmatvedības likuma 12. pantā izrietošajiem pienākumiem apliecināt oriģinālo dokumentu un līgumu eksistenci.

Personas dati, ja jūs mums tos esat iesūtījis caur tīmekļa vietni, sociālajiem tīkliem, pa tālruni, ar īsziņu vai e-pastu, taču neesat veicis pirkumu e-veikalā, tiek dzēsti reizi gadā.

Visi personas dati, kas saistīti ar pirkuma veikšanu un preču nodošanu, saskaņā ar Grāmatvedības likumu tiek glabāti 7 gadus.

Pēc minētā termiņa mēs drošā veidā dzēšam jūsu datus, tā ka tos vairs nevar sasaistīt ar jums.

Jūsu tiesības

Datu aizsardzības likums paredz vairākas tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi tiem personas datiem, kas par jums ir apkopoti. Nosūtot pa e-pastu savākto datu kopiju, drošības nolūkos tie tiek šifrēti, un jūs tiekat pievienots kā saņēmējs, izmantojot jūsu personas kodu. Ja jums nav tehniskas iespējas atvērt šādu failu vai arī pēc jūsu personas koda nav iespējams jūs pievienot kā šifrētā faila adresātu, tad dokumentu varat saņemt personīgi. Dokumentu izsniegšana notiek tikai mūsu biroja darba laikā.

Personas datu labošana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai izlabojam jūsu datus, ja tie ir neprecīzi. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai pievienojam trūkstošo informāciju par jums.

Piekrišanas atsaukšana

Ja esat devis piekrišanu, ka jūsu personas dati tiks izmantoti tiešās tirgvedības mērķiem, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu izmantošanai šim nolūkam.

Kopš 2018.g. 25. maija jums ir šādas tiesības:

Iebilst pret datu apstrādi uz likumīgu interešu pamata

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam atbilstoši mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt jūsu datus arī jūsu iebildumu gadījumā, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieteikumu.

Dzēšana

Zināmos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu pilnīgu vai daļēju dzēšanu. Tas nav spēkā gadījumos, kad mums ir ar likumu noteikts pienākums datus saglabāt. Lai pieprasītu datu dzēšanu, lūdzu, iesniedziet rakstisku pieteikumu.

Apstrādes ierobežošana

Jums ir tiesības jebkurā brīdī ierobežot datu apstrādi. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstisku pieteikumu.

Pēc pieteikuma iesniegšanas mēs uz to atbildēsim mēneša laikā. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, sazinieties ar mums.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt, lai savāktie dati tiktu nosūtīti citai organizācijai vai tieši jums. Tiesības pieprasīt personas datu nodošanu citam datu apstrādātājam (“datu pārnesamība”). 

Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, kurus jūs mums esat sniedzis ar savu piekrišanu vai līgumā un kuru apstrāde tiek veikta automātiski.

Atjauninājumi un grozījumi

Prasības attiecībā uz datu aizsardzību var mainīties, un tādā gadījumā tiks veiktas attiecīgas izmaiņas arī AbeStock AS noteikumos.
Lūdzu, ik pa laikam pārbaudiet, vai esat informēts par visiem jauninājumiem un izmaiņām.

Sūdzību iesniegšanas tiesības

Ja Jūs neesat apmierināts ar mūsu darbībām personas datu apstrādē vai saņemtajām atbildēm uz saviem jautājumiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

Datu aizsardzības inspekcijas mājaslapas adrese: www.aki.ee

Product added to wishlist